העברה בנקאית בסכום של 6,900 ש"ח

הוראות תשלום:

יש לבצע את ההעברה לחשבון בנק הבא:

שם: קבוצת פרסום ישיר בע"מ
בנק: בנק 11 דיסקונט
סניף בנק: 162 (תלפיות ירושלים)
מספר חשבון: 127306
סכום ההעברה: 6,900 ש"ח.

יש לצלם את האסמכתא ולשלוח צילום מסך בווטסאפ דרך הקישור:

מיד לאחר מכן ננפיק לך חשבונית ונפתח לך גישה מלאה לקורס ולבונוסים.